วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโดยสาร โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง