วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2567
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อแสวง - ถนนหินคลุกทางไปป่าช้าเก่า บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - กุดรู บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อแสวง - ถนนหินคลุกทางไปป่าช้าเก่า บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๐๒ สายเขตบ้านอีโลเชื่อมเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล ตำบลแวงน้อย ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธี (Pavement In-Place-Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)