วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
เหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
28  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป (ชนิดถุงบรรจุ 20 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๑๘๔-๑๙ บ้านหนองแขม-บ้านบะแหบ บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ ตำบลแวงน้อย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
ซื้อซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใยแก้วนำแสง ความเร็ว ๑๐๐๐/๕๐๐ M สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วอัตรา Download ๕๐ Mbps และ Upload ๒๐ Mbps สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง