วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแขม - ขก.ถ.184-15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองแขม ตำบลแวงน้อย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,350 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนโคกสีถึงนายายเข็มตาใส บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกคันคูลำห้วยโสกรัง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกคันคูลำห้วยโสกรัง - สามแยกหนองนาเหมือง - ห้วยขอนขว้าง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายกุดรู-หนองแขม บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกคันคูลำห้วยทราย บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง