วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป (ชนิดถุงบรรจุ 20 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำ (หลังเก่า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดถึงป่าช้าบ้านอีโล บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง