วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำดื่มโครงการเข้าร่วมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอแวงน้อย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเข้าร่วมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใยแก้วนำแสง ความเร็ว 100/50 M (Smart Goverment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านเชื่อมถนนสายศรีเมืองน้ำซับ บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง