องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
   
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้มีการประชุมสภา  สมั...
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐ...
  คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมกับปศุสั...
     
     

 
ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย หมู่ 4 ถนนชัยภูมิ-เมืองพล ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
โทร 0-4300-9687 โทรสาร 0-4300-9688
E- mail: admin@waengnoiy.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign