องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ/แปรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
สถานที่ตั้ง : 47 ศรีเมือง หมู่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางละมัย เพิ่มพูน
โทร :0-4349-9077

  กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต
สถานที่ตั้ง : 45/1 หมู่ 8 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางพิน นันทะ
โทร :043 497493

กลุ่มทอผ้าไหม
สถานที่ตั้ง : 4 หมู่ 9 บ้านโนนศิลา ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณสมสนิท นาอุดม
โทร :089 572 1271

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 65 หมู่10 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสถิตย์ นาบำรุง
โทร :043-499302
 
 

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านโคกสี
สถานที่ตั้ง : 183 โคกสี หมู่ 6 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : อัมพร พิทักษ์
โทร :043 499117

** ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม