องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.


เวลาเปิดทำการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

 

หมู่ 4 ถนนชัยภูมิ-เมืองพล ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230

 

โทร 0-4300-9687 โทรสาร 0-4300-9688E- mail: admin@waengnoiy.go.th

 

 

Web Site : WWW.WAENGNOIY.GO.TH


www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย-2012375182407522แผนที่อบต.