องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 9 ก.พ. 2567 ]3
2 สรุปสาระสำคัญบทความ  เรื่อง  "Some  Progress,must  do  better" (บางความคืบหน้า  จำเป็นต้องทำให้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่) [ 9 ก.พ. 2567 ]6
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]3
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]3
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]2
6 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ใสสะอาด 2567" [ 22 ม.ค. 2567 ]12
7 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด 2567" และงดรับ งดให้"ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) [ 22 ม.ค. 2567 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 27 ธ.ค. 2566 ]28
9 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 19 ธ.ค. 2566 ]11
10 10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย [ 4 ธ.ค. 2566 ]14
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]21
12 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]47
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]38
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]91
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2566 ]52
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]63
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]45
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]48
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]90
20 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 11 พ.ค. 2566 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20