องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
หนังสือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
2 ประกาศอำเภอแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]38
3 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]37
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]243
5 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]237