องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]0
2 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ [ 6 มิ.ย. 2560 ]237
3 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2559 ]254
4 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 [ 30 มิ.ย. 2558 ]260