องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางจิราภรณ์ จงแพทย์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ