องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]30
2 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น(ประจำปีงบประมาณ 2565) [ 29 มี.ค. 2566 ]36
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]57
4 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]122
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]251
6 รายงานผลการดำเนินงาน 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]221
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]239
8 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561) [ 1 พ.ค. 2561 ]235
9 รายงานผลการดำเนินงาน 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]251
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28 ธ.ค. 2560 ]252
11 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (พ.ศ. 2560 - 2562 ครั้งที่ 2/2560) [ 6 พ.ย. 2560 ]249
12 คำแถลง ผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 [ 24 พ.ค. 2560 ]260
13 ประกาศ รายงานแถลงผลงานนายก ปี 2559 [ 24 พ.ค. 2560 ]233
14 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 24 พ.ค. 2560 ]244
15 ผลการปฏิบัติงาน54 (ประกาศ) [ 25 พ.ย. 2554 ]239
16 ผลการปฏิบัติงาน54 [ 25 พ.ย. 2554 ]234