องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 19 เม.ย. 2566 ]65
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.แวงน้อย [ 18 เม.ย. 2566 ]39
3 นโยบายตรวจสอบภายใน [ 18 เม.ย. 2566 ]36
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 18 เม.ย. 2566 ]47
5 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ว่าด้วยการยืมวัสดุอุปกรณ์ อบต.แวงน้อย พ.ศ.2554 [ 27 ม.ค. 2566 ]47
6 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 23 ม.ค. 2566 ]42
7 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 9 ก.พ. 2564 ]284
8 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.ย. 2559 ]256
9 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2557 ]268