องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 28 มี.ค. 2565 ]159
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 28 มี.ค. 2565 ]103
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]155
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]150
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]249
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 27 มิ.ย. 2562 ]291
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 27 มิ.ย. 2562 ]495
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 9 เม.ย. 2561 ]244
10 แผนเพิ่มเติม 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้ง 1 2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]249
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) [ 12 มิ.ย. 2560 ]238
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 2 พ.ย. 2559 ]289