องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
รายงานประชุมฯ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  สมัยสามัญที่  4/2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]4
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  สมัยสามัญที่  3/2566  ครั้งที่ 2 [ 22 ส.ค. 2566 ]5
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]5
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  สมัยสามัญที่ 2/2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]4
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]30
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญที่ 1/2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]6
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]6
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]28
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 [ 23 พ.ย. 2565 ]33
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 31 ต.ค. 2565 ]32
11 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]31
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]33
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2565 เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]110
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]112
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]152
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2565 เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]111
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครั้งแรก เมื่อวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]108
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]106
19 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]106
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]106
 
หน้า 1|2