องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
รายงานประชุมฯ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]21
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]21
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 [ 23 พ.ย. 2565 ]25
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 31 ต.ค. 2565 ]23
5 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]22
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]23
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2565 เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]100
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]103
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]144
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2565 เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]102
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครั้งแรก เมื่อวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]93
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]98
13 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]98
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]99
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]195
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]213
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]195
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]215
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]202
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]205
 
หน้า 1|2