องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]11
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]20
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]27
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]83
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]96
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]240
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]220
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]236
11 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 25 ธ.ค. 2563 ]263
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]241
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]250
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]247
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]244
16 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2560 ]247
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2560 ]249
18 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 6 มิ.ย. 2560 ]244
19 ประกาศ แผนการดำเนินงาน 59 [ 24 พ.ค. 2560 ]234
20 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]234
 
หน้า 1|2