องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]74
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]82
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]229
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]209
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]225
6 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 25 ธ.ค. 2563 ]251
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]228
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]240
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]238
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]232
11 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2560 ]238
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2560 ]240
13 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 6 มิ.ย. 2560 ]233
14 ประกาศ แผนการดำเนินงาน 59 [ 24 พ.ค. 2560 ]220
15 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]220
16 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]217