ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงห้วยทราย - สะพานบ้านหนองม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ด้วยวิธ [ 17 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงห้วยทราย - สะพานบ้านหนองม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท [ 30 มิ.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]
....................................................................................