องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ [ 20 พ.ค. 2567 ]0
2 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายแยกจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแวงน้อย - แวงห้วยทราย - สะพานหนองม่วง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 [ 26 เม.ย. 2567 ]2
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแขม - บ้านกุดรู บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ [ 19 เม.ย. 2567 ]5
4 ราคากลางโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคูลำห้วยนาด้านทิศเหนือ บ้านอีโล หมู่ที่ 5 [ 9 เม.ย. 2567 ]5
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรม - แยก ขก.ถ.184 -11 บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 [ 21 มี.ค. 2567 ]6
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองฝายบ้าน - โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ [ 7 มี.ค. 2567 ]8
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายลำห้วยบ่า บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 [ 7 มี.ค. 2567 ]5
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายถนนมิยาซาว่า - ป่าช้า บ้านอีโล บ้านหนองแขม หมู่ที่ 13 [ 7 มี.ค. 2567 ]7
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองฝายบ้าน - โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ [ 15 ก.พ. 2567 ]5
10 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ [ 13 ก.พ. 2567 ]6
11 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายบ้านโนนศิลา - บ้านแวงน้อย บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ [ 2 ก.พ. 2567 ]6
12 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายแยกสระวัดเชื่อมบ้านหนองแขม บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ [ 2 ก.พ. 2567 ]5
13 ราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ [ 9 ม.ค. 2567 ]6
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 16 ส.ค. 2564 ]222
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านป่าเป้ง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ [ 2 ส.ค. 2562 ]227
16 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ [ 23 พ.ค. 2562 ]283
17 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหอย- โคกกลาง หมู่ 7 บ้านหนองหอย [ 17 ก.ย. 2561 ]270
18 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา หมู่ที่ 6 บ้านโคกสี [ 17 ก.ย. 2561 ]213
19 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งตะวัน - เขตเทศบาล หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ย. 2561 ]220
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 [ 30 ส.ค. 2561 ]221
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7