องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567) [ 15 ก.ค. 2567 ]3
2 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๐๒ สายเขตบ้านอีโลเชื่อมเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล ตำบลแวงน้อย [ 12 ก.ค. 2567 ]3
3 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๐๒ สายเขตบ้านอีโลเชื่อมเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล ตำบลแวงน้อย [ 12 ก.ค. 2567 ]3
4 ร่างเอกสารประกวดราคาร่างประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๐๒ สายเขตบ้านอีโลเชื่อมเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล ตำบลแวงน้อย [ 12 ก.ค. 2567 ]2
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 1 ก.ค. 2567 ]8
6 เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  จำนวน ๑ คัน [ 1 ก.ค. 2567 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มิ.ย. 2567 ]7
8 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ [ 24 มิ.ย. 2567 ]10
9 ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ [ 24 มิ.ย. 2567 ]6
10 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ [ 11 มิ.ย. 2567 ]8
11 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ [ 11 มิ.ย. 2567 ]8
12 ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ [ 11 มิ.ย. 2567 ]9
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) [ 10 เม.ย. 2567 ]26
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา [ 3 เม.ย. 2567 ]27
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]28
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) [ 19 ม.ค. 2567 ]33
17 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]50
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน [ 13 ก.ย. 2566 ]69
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงห้วยทราย - สะพานบ้านหนองม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ด้วยวิธ [ 17 ก.ค. 2566 ]57
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) [ 5 ก.ค. 2566 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14