องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 8 มี.ค. 2560 ]242
2 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 11 ม.ค. 2560 ]219
3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม พาสเจอร์ไรส์ ให้กับให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.แวงน้อย จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. แวงน้อย จำนวน 2 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]228
4 ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]236
5 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]234
6 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน 2 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]276
7 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]238
8 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน, หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จั [ 19 พ.ย. 2558 ]244
9 ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 18 พ.ย. 2558 ]231
10 โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน [ 7 ต.ค. 2558 ]231
11 โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม [ 7 ต.ค. 2558 ]235
12 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศพด. บ้านนาจาน [ 6 ต.ค. 2558 ]227
13 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศพด. บ้านหนองแขม [ 6 ต.ค. 2558 ]237
14 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน [ 29 มิ.ย. 2558 ]225
15 โครงการซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 18 พ.ค. 2558 ]253
16 โครงการซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 18 พ.ค. 2558 ]235
17 ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด (2/2557) [ 17 มี.ค. 2558 ]240
18 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 31 ต.ค. 2557 ]231
19 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]221
20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]233
 
หน้า 1|2