องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

    รายละเอียดข่าว

        ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ตามเอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ