องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดราคากลางตามไฟล์เอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ

โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ