องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม พาสเจอร์ไรส์ ให้กับให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.แวงน้อย จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. แวงน้อย จำนวน 2 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2559

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดราคากลางตามไฟล์เอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม พาสเจอร์ไรส์ ให้กับให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.แวงน้อย จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. แวงน้อย จำนวน 2 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ