องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมโครงการ "ภูมิทัศน์รอบหนองแวงสุ่ม บ้านหนองแขม หมู่ที่ 3, 13 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเพื่อชีวิต หมู่ที่ 4 บ้านกุดรู รายที่ 62 นางบูด นาคำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดศิลขันธาราม บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


9 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่านทาง official Line...
9 พ.ย. 2563 ขอเชิญชวนผู้สนใจร้วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัด...
3 พ.ย. 2563 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
2 ต.ค. 2563 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2563
9 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
26 ต.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26 ต.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4
6 ต.ค. 2563 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.1)
28 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง Asphaltic Concrete สายภายในหม...
 
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ
อบต.แวงน้อยร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ว
รำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2563
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553