องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริการส่วนตำบลแวงน้อยและประชาชนตำบลแวงน้อยร่วมทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่1/2563 วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) ณ บ้านหนองแขม1 บ้านหนองแขม2

 


4 ก.พ. 2563 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2563
28 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่...
24 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้...
23 ม.ค. 2563 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศราย...
6 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้...
9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
6 ม.ค. 2563 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)
4 ธ.ค. 2562 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)
4 พ.ย. 2562 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)
9 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำไตรมาสที่ 4
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553