องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ณ วัดอัสสัสถาราม บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

 


8 ต.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2562
16 ก.ย. 2562 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ก.ย. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
3 ก.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
9 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำไตรมาสที่ 4
4 ต.ค. 2562 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)
27 ก.ย. 2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ส.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)
12 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553