องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองแวงสุ่ม บ้านหนองแขม2 หมู่ที่ 13 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


4 พ.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า...
8 ต.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2562
1 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุก...
16 ก.ย. 2562 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ก.ย. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
4 พ.ย. 2562 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)
9 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ประจำไตรมาสที่ 4
4 ต.ค. 2562 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)
27 ก.ย. 2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ส.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553