องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมจัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดราษฎร์บำรุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 


27 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
20 เม.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครง...
4 ก.พ. 2563 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2563
28 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่...
24 ม.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้...
1 มิ.ย. 2563 สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร 1.)
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2
9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
6 ม.ค. 2563 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)
4 ธ.ค. 2562 สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553