องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย และสนามหน้า

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


2 ต.ค. 2563 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2563
9 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
3 ส.ค. 2563 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
8 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและค...
7 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4
6 ต.ค. 2563 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.1)
28 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง Asphaltic Concrete สายภายในหม...
28 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลว...
25 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรมเชื่อมถนนเขตเทศ...
 
รำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ร.9 13 ตุลาคม 256
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ประชุมประจำเดือน ต
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553