องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 มิ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 80
  27 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 3
  9 เม.ย. 2561    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 154
  9 เม.ย. 2561    แผนเพิ่มเติม 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้ง 1 2561 137
  12 มิ.ย. 2560    แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) 133
  2 พ.ย. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 74