องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[วันที่ 15 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 2]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ณ วัดอัสสัสถาราม บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น[วันที่ 10 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน[วันที่ 6 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 4 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 29]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 3/2562 ครั้งที่2[วันที่ 23 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 51]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัด โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2562[วันที่ 16 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 37]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2562[วันที่ 15 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 38]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 3/2562 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562[วันที่ 14 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 53]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562[วันที่ 13 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 49]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเพื่อชีวิต[วันที่ 8 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 39]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562[วันที่ 31 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 55]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดโครงการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 18 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 39]