องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดงานทำบุญผ้าป่าเพื่อการกุศุล สมทบกองทุนสวัสดิการ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 2562[วันที่ 22 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 2]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา[วันที่ 19 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการนิเทศน์ปัจฉิมและพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 15 มีนาคม 2562[วันที่ 15 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 16]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2562 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562[วันที่ 14 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2562[วันที่ 14 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย[วันที่ 7 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ณ บ้านอีโล[วันที่ 5 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ณ บ้านกุดรู[วันที่ 4 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 22]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันที่ 28 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ณ บ้านป่าเป้ง บ้านโนนศิลา[วันที่ 27 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562[วันที่ 26 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ณ บ้านหนองหอย บ้านโนนขี้เหล็ก[วันที่ 25 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 24]