องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเพื่อชีวิต หมู่ที่ 4 บ้านกุดรู รายที่ 62 นางบูด นาคำ [วันที่ 18 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 9]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดศิลขันธาราม บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน[วันที่ 13 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 13]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เข้ารับการตรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง[วันที่ 12 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 11]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย[วันที่ 26 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 39]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 [วันที่ 21 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 42]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น[วันที่ 16 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 49]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย และสนามหน้า[วันที่ 14 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 48]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย[วันที่ 21 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 56]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (basic cpr) สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [วันที่ 18 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 67]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563[วันที่ 13 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 68]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[วันที่ 11 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 50]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่3/2563 วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563[วันที่ 10 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 34]