องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  องค์การบริการส่วนตำบลแวงน้อยและประชาชนตำบลแวงน้อยร่วมทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[วันที่ 24 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 3]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่1/2563 วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย[วันที่ 13 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 12]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) ณ บ้านหนองแขม1 บ้านหนองแขม2[วันที่ 12 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 11]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่ 1/2563) ณ บ้านอีโล[วันที่ 11 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 11]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) ณ บ้านโนนศิลา[วันที่ 10 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 10]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) ณ บ้านป่าเป้ง[วันที่ 9 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 12]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) ณ บ้านดอนหัน[วันที่ 6 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 24]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) ณ บ้านนาจาน[วันที่ 5 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 25]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2563) ณ บ้านหนองหอย[วันที่ 4 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 25]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2563) ณ บ้านกุดรู บ้านโนนขี้เหล็ก[วันที่ 3 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 23]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา [วันที่ 24 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 30]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมจัดกิจกรรมบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย[วันที่ 21 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 42]