องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย[วันที่ 7 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 684]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) จำนวน 35 คน[วันที่ 26 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 14]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562[วันที่ 18 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 25]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเพื่อชีวิต รายที่ 31[วันที่ 11 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562[วันที่ 10 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 9 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 61]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ที่ 1/2562[วันที่ 28 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 39]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดงานทำบุญผ้าป่าเพื่อการกุศุล สมทบกองทุนสวัสดิการ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 2562[วันที่ 22 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 32]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา[วันที่ 19 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการนิเทศน์ปัจฉิมและพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 15 มีนาคม 2562[วันที่ 15 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 54]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2562 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562[วันที่ 14 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2562[วันที่ 14 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 43]