องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 พ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 25
  8 ต.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2562 18
  1 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2562 9
  16 ก.ย. 2562    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 26
  3 ก.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 32
  3 ก.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 35
  6 ส.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 41
  1 ก.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 44
  24 มิ.ย. 2562    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 59
  5 มิ.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 63
  3 พ.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน เมษายน 2562 73
  2 เม.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2562 98
  7 มี.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 105
  20 ก.พ. 2562    กำหนดการ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 102
  11 ก.พ. 2562    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 97
  5 ก.พ. 2562    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2562 91
  4 ม.ค. 2562    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 112
  21 ธ.ค. 2561    ประกาศการการชำระภาษีและค่าธรรมเียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562 92
  7 ธ.ค. 2561    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 107
  28 พ.ย. 2561    การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 104


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]