องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ก.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 15
  24 มิ.ย. 2562    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15
  5 มิ.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 32
  3 พ.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน เมษายน 2562 44
  2 เม.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2562 69
  7 มี.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 62
  20 ก.พ. 2562    กำหนดการ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 64
  11 ก.พ. 2562    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 58
  5 ก.พ. 2562    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2562 60
  4 ม.ค. 2562    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 61
  21 ธ.ค. 2561    ประกาศการการชำระภาษีและค่าธรรมเียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562 58
  7 ธ.ค. 2561    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 58
  28 พ.ย. 2561    การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 61
  21 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 70
  16 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 62
  13 พ.ย. 2561    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 62
  12 พ.ย. 2561    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 58
  24 ต.ค. 2561    แผนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 61
  24 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 4
  11 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 60


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]