องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ก.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 3
  3 ก.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7
  6 ส.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 23
  1 ก.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 28
  24 มิ.ย. 2562    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 39
  5 มิ.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 49
  3 พ.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน เมษายน 2562 59
  2 เม.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2562 80
  7 มี.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 88
  20 ก.พ. 2562    กำหนดการ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 81
  11 ก.พ. 2562    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 77
  5 ก.พ. 2562    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2562 76
  4 ม.ค. 2562    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 94
  21 ธ.ค. 2561    ประกาศการการชำระภาษีและค่าธรรมเียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562 74
  7 ธ.ค. 2561    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 86
  28 พ.ย. 2561    การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 87
  21 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 87
  16 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 78
  13 พ.ย. 2561    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 78
  12 พ.ย. 2561    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 75


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]