องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 ก.พ. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2563 29
  28 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 38
  24 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 30
  23 ม.ค. 2563    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักจ้างตามภารกิจและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 40
  6 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 61
  3 ม.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 15
  2 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 56
  29 พ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 165
  28 พ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข) 49
  25 พ.ย. 2562    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ 42
  4 พ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 64
  8 ต.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2562 50
  1 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2562 39
  16 ก.ย. 2562    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 56
  3 ก.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 64
  3 ก.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 73
  6 ส.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 67
  1 ก.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 73
  24 มิ.ย. 2562    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 92
  5 มิ.ย. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 91


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]