องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ