องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563)    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ