องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

 - ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น                           เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับ   เลือกตั้ง

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น                           เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง    เอกสารประกอบ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ