องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 

เรื่อง  การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ประจำปี พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ