องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2565    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 
ภ.ด.ส.3
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ