องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เรื่อง  ประสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ประจำปีงบประมาณ 2563    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ