องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.2565



    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ