องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
นางสาวปาณิสา  ประถังธานี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 -ว่าง-
 
 
-ว่าง-
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นางเสาวนีย์    อังวะ นางประไพร   ช่วยนา นางสาวธนภรณ์    หมวดศรี
ครู (ค.ศ.1) ครู (ค.ศ.1) ครู (ค.ศ.1)
นางอุทุมพร   ของกิ่ง
นางกนกพรรณ    เครือไธสง
นางสาวสำอาง  ประโพธิ์ทัง
ครู (ค.ศ.1) ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
นางบุญมา    รักหนองแซง นางธนพร     วรสิทธิ์ นางทองคำ   นาอุดม
ผดด.ศูนย์ฯนาจาน ผดด.ศูนย์ฯนาจาน ผดด.ศูนย์ฯหนองแขม
 
นางลำพูล   คำโส

นางสมสวาด  ซ้ายยศ
ผดด.ศูนย์ฯหนองแขม

ครูผู้ช่วย