องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 มี.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 139
  11 ม.ค. 2560    โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 123
  28 ต.ค. 2559    โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม พาสเจอร์ไรส์ ให้กับให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.แวงน้อย จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. แวงน้อย จำนวน 2 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2559 129
  1 มิ.ย. 2559    ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2559 139
  1 มิ.ย. 2559    ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559 137
  30 ธ.ค. 2558    ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม จำนวน 2 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 143
  30 ธ.ค. 2558    ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 136
  19 พ.ย. 2558    โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน, หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จั 132
  18 พ.ย. 2558    ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน 134
  7 ต.ค. 2558    โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน 132
  7 ต.ค. 2558    โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 141
  6 ต.ค. 2558    โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศพด. บ้านนาจาน 136
  6 ต.ค. 2558    โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ศพด. บ้านหนองแขม 134
  29 มิ.ย. 2558    ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน 131
  18 พ.ค. 2558    โครงการซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 149
  18 พ.ค. 2558    โครงการซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 136
  17 มี.ค. 2558    ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด (2/2557) 142
  31 ต.ค. 2557    โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 135
  30 ต.ค. 2557    จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 130
  30 ต.ค. 2557    จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 132


หน้าที่ 1 [ 2 ]