องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 พ.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร 1.) 19
  27 เม.ย. 2565    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 27
  9 มี.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) 53
  4 ก.พ. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 51
  7 ม.ค. 2565    สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 70
  7 ธ.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกาายน 2564 96
  4 พ.ย. 2564    สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) 101
  6 ต.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 (แบบ สขร.1) 109
  3 ก.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 110
  6 ส.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 107
  6 ก.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 109
  4 มิ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 111
  5 พ.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 136
  5 เม.ย. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 125
  3 มี.ค. 2564    สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 138
  4 ก.พ. 2564    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 129
  8 ม.ค. 2564    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 123
  2 ธ.ค. 2563    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 126
  2 พ.ย. 2563    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 118
  6 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 137


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]