องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (สขร. 1) 3
  4 มี.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 32
  6 ก.พ. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 32
  7 ม.ค. 2562    สรูปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 (สขร. 1) 32
  4 ธ.ค. 2561    สรูปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร. 1) 32
  5 พ.ย. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 33
  2 ต.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 31
  3 ก.ย. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 33
  2 ส.ค. 2561    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.1) 33
  5 ก.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) 31
  1 มิ.ย. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 32
  2 พ.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 31
  5 เม.ย. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 33
  5 มี.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน กุมภาพันธ์ 2561 30
  5 ก.พ. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 33
  5 ม.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 32
  4 ธ.ค. 2560    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 34
  3 พ.ย. 2560    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 33
  5 ต.ค. 2560    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 33
  5 ก.ย. 2560    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 34


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]