องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 มี.ค. 2564    สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 4
  4 ก.พ. 2564    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 13
  8 ม.ค. 2564    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 12
  2 ธ.ค. 2563    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 13
  2 พ.ย. 2563    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 13
  6 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 12
  8 เม.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) 13
  3 มี.ค. 2563    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 13
  3 ก.พ. 2563    สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) 12
  6 ม.ค. 2563    สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) 13
  4 ก.ย. 2562    สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 12
  9 ก.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 12
  4 มิ.ย. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13
  1 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (สขร. 1) 13
  4 มี.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 12
  6 ก.พ. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 12
  7 ม.ค. 2562    สรูปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 (สขร. 1) 12
  4 ธ.ค. 2561    สรูปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร. 1) 13
  5 พ.ย. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 12
  2 ต.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 12


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]