องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 4
  3 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 6
  4 มิ.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10
  12 พ.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 16
  3 เม.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 32
  3 เม.ย. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 30
  3 เม.ย. 2563    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 34
  6 มี.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 32
  6 ก.พ. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 34
  27 ม.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 36
  6 ม.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 33
  6 ม.ค. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 42
  3 ธ.ค. 2562    รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 39
  6 พ.ย. 2562    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 50
  18 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 238
  10 ต.ค. 2562    รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 73
  10 ต.ค. 2562    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 73
  6 ก.ย. 2562    รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 79
  8 ส.ค. 2562    รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 89
  10 ก.ค. 2562    รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 81


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]