องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2564    รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 3
  5 เม.ย. 2564    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 3
  4 มี.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 15
  4 ก.พ. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 11
  14 ม.ค. 2564    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16
  14 ม.ค. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 13
  6 ม.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 15
  4 ธ.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 14
  4 พ.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 14
  20 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13
  16 ต.ค. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 12
  16 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11
  9 ต.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 14
  11 ก.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 15
  6 ส.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 14
  3 ก.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 13
  3 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 13
  4 มิ.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 15
  12 พ.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 15
  3 เม.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 15


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]