องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 2
  6 พ.ค. 2565    รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 15
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 37
  4 เม.ย. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 36
  4 เม.ย. 2565    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 36
  7 มี.ค. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 52
  3 ก.พ. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 48
  13 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 49
  11 ม.ค. 2565    รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 49
  3 ธ.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 103
  17 พ.ย. 2564    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 107
  5 พ.ย. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 96
  29 ต.ค. 2564    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 102
  29 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 103
  8 ต.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 97
  2 ก.ย. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 113
  6 ส.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 108
  13 ก.ค. 2564    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 115
  9 ก.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 120
  11 มิ.ย. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 130


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]