องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5
  16 ต.ค. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 9
  9 ต.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 10
  11 ก.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 25
  6 ส.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 23
  3 ก.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 34
  3 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 34
  4 มิ.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 35
  12 พ.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 44
  3 เม.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 66
  3 เม.ย. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 54
  3 เม.ย. 2563    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 66
  6 มี.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 63
  6 ก.พ. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 62
  27 ม.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 65
  6 ม.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 63
  6 ม.ค. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 73
  3 ธ.ค. 2562    รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 67
  6 พ.ย. 2562    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 81
  18 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 277


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]