องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ก.ย. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 6
  6 ส.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 6
  13 ก.ค. 2564    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 12
  9 ก.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 12
  11 มิ.ย. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 17
  11 พ.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 15
  5 เม.ย. 2564    รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 17
  5 เม.ย. 2564    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 18
  4 มี.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 19
  4 ก.พ. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 17
  14 ม.ค. 2564    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19
  14 ม.ค. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 18
  6 ม.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 17
  4 ธ.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 19
  4 พ.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 17
  20 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19
  16 ต.ค. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 19
  16 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19
  9 ต.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 20
  11 ก.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 20


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]