องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

คณะผู้บริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล