องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ม.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 79
  13 ก.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2561 80
  28 มิ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 86
  25 ม.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2560 88
  30 พ.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2560 79
  22 ก.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่2/2560 ครั้งที่ 2 85
  11 ก.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 93
  15 มิ.ย. 2560    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 89
  27 เม.ย. 2560    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 83
  19 เม.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่1/2560 92
  28 มี.ค. 2560    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2560 วันที่ 17 มีนาคม 2560 90
  9 ม.ค. 2560    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4/2559 วันที่ 20 ธ.ค.59 74
  10 พ.ย. 2559    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 89
  28 ก.ย. 2559    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 88
  5 ก.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 89
  1 ก.ย. 2559    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑ ก.ย.๕๙ 89
  1 ก.ย. 2559    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 81
  29 ส.ค. 2559    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 84
  5 ก.ค. 2559    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 83
  8 มิ.ย. 2559    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 88


หน้าที่ 1 [ 2 ]