องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 30
  15 ม.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 130
  13 ก.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2561 131
  28 มิ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 146
  25 ม.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 4/2560 154
  30 พ.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2560 130
  22 ก.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่2/2560 ครั้งที่ 2 156
  11 ก.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 163
  15 มิ.ย. 2560    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 151
  27 เม.ย. 2560    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 142
  19 เม.ย. 2560    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่1/2560 167
  28 มี.ค. 2560    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2560 วันที่ 17 มีนาคม 2560 153
  9 ม.ค. 2560    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4/2559 วันที่ 20 ธ.ค.59 129
  10 พ.ย. 2559    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 152
  28 ก.ย. 2559    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 151
  5 ก.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 153
  1 ก.ย. 2559    รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑ ก.ย.๕๙ 150
  1 ก.ย. 2559    รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 140
  29 ส.ค. 2559    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 140
  5 ก.ค. 2559    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 144


หน้าที่ 1 [ 2 ]