องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวตำบลแวงน้อย 2564
 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
 
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ
 
อบต.แวงน้อยร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ว
 
รำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2563
 
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ร.9 13 ตุลาคม 256
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ประชุมประจำเดือน ต
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม