องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

กองช่าง


นายคชา วาระเพียง

ผู้อำนวยการกองช่าง


 

นายราชวิถี  โภคทรัพย์

นายสนั่น  กันยามาศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า