องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 ก.พ. 2564    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 133
  1 ก.ย. 2559    คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 137
  1 ต.ค. 2557    คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 137