องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 มี.ค. 2565    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 18
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 149
  18 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน 2563 125
  1 พ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 137
  1 พ.ค. 2561    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561) 134
  3 ม.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงาน 2560 146
  28 ธ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 152
  6 พ.ย. 2560    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (พ.ศ. 2560 - 2562 ครั้งที่ 2/2560) 149
  24 พ.ค. 2560    คำแถลง ผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 154
  24 พ.ค. 2560    ประกาศ รายงานแถลงผลงานนายก ปี 2559 133
  24 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 136
  25 พ.ย. 2554    ผลการปฏิบัติงาน54 (ประกาศ) 135
  25 พ.ย. 2554    ผลการปฏิบัติงาน54 131