องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ก.พ. 2562    แบบลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 231
  24 ม.ค. 2561    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2563 185
  26 ต.ค. 2559    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 111
  26 ต.ค. 2559    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 85
  29 ต.ค. 2558    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 112
  28 ต.ค. 2558    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 113
  30 ต.ค. 2556    หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนคนพิการ 92
  22 ต.ค. 2556    แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 85
  22 ต.ค. 2556    แบบขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 80
  22 ต.ค. 2556    หนังสือมอบอำนาจ 142
  22 ต.ค. 2556    หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 115
  22 ต.ค. 2556    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี(แบบ สทส.01 ) 89