องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ก.พ. 2562    แบบลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1066
  24 ม.ค. 2561    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2563 690
  26 ต.ค. 2559    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 375
  26 ต.ค. 2559    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 185
  29 ต.ค. 2558    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 938
  28 ต.ค. 2558    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 276
  30 ต.ค. 2556    หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนคนพิการ 192
  22 ต.ค. 2556    แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 195
  22 ต.ค. 2556    แบบขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 186
  22 ต.ค. 2556    หนังสือมอบอำนาจ 346
  22 ต.ค. 2556    หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 308
  22 ต.ค. 2556    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี(แบบ สทส.01 ) 203