องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 323 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 แผนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]156
142 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี [ 24 ต.ค. 2561 ]144
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]160
144 เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต.แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]139
145 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]162
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]151
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]147
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2561 ]141
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]156
150 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]143
151 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]145
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 6 ก.ย. 2561 ]148
153 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน [ 3 ก.ย. 2561 ]164
154 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 27 ส.ค. 2561 ]150
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]150
156 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]150
157 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 27 ส.ค. 2561 ]145
158 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]145
159 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]144
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 25 มิ.ย. 2561 ]140
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17