องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 6 ก.ย. 2561 ]116
142 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน [ 3 ก.ย. 2561 ]133
143 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 27 ส.ค. 2561 ]119
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]120
145 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]120
146 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 27 ส.ค. 2561 ]114
147 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]115
148 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]115
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 25 มิ.ย. 2561 ]110
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรุ้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 21 มิ.ย. 2561 ]117
151 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 18 มิ.ย. 2561 ]113
152 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 30 พ.ค. 2561 ]116
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]129
154 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 17 พ.ค. 2561 ]124
155 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 16 พ.ค. 2561 ]119
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 16 มี.ค. 2561 ]122
157 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 9 มี.ค. 2561 ]125
158 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 5 มี.ค. 2561 ]125
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 15 ก.พ. 2561 ]119
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.พ. 2561 ]124
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16