องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]135
102 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 17 ต.ค. 2562 ]134
103 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]140
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ต.ค. 2562 ]128
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 8 ต.ค. 2562 ]130
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]129
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลแวงน้อย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 1 ต.ค. 2562 ]129
108 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 16 ก.ย. 2562 ]138
109 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]143
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2562 ]169
111 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]139
112 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]126
113 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 มิ.ย. 2562 ]136
114 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]130
115 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]143
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 พ.ค. 2562 ]125
117 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]135
118 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]150
119 กำหนดการ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]143
120 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 ก.พ. 2562 ]148
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16