องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]137
82 ขออนุมัติจัดทำประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]132
83 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]130
84 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]117
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 9 มี.ค. 2563 ]133
86 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]138
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 28 ม.ค. 2563 ]145
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 24 ม.ค. 2563 ]134
89 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักจ้างตามภารกิจและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 23 ม.ค. 2563 ]141
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]145
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 6 ม.ค. 2563 ]147
92 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]144
93 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) [ 2 ม.ค. 2563 ]121
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 27 ธ.ค. 2562 ]146
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 2 ธ.ค. 2562 ]152
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]160
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข) [ 28 พ.ย. 2562 ]137
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวง้อย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]132
99 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ [ 25 พ.ย. 2562 ]135
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 4 พ.ย. 2562 ]129
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16